Dating katawagan sa america No creditsexchat


dating katawagan sa america-23dating katawagan sa america-78dating katawagan sa america-26

Ang mga araw at mga taon ay parehong sinukat ng pag-ikot ng liwanag na nakikita mula sa lupa. Ang taong lunar ay 11 araw na mas maiksi sa taong solar.

Kaya, ang mga petsa ng mahigpit na kalendaryong lunar ay lumulutang sa kapanahunan ng taong solar.

Ipinapakita ng Kasulatan na ang buong sagupaan sa pagitan ng Manlilikha at ni Satanas ay nakapaloob sa labanan sa pagsamba.

Ito ay isang digmaan para sa kaisipan ng bawat tao; lalaki, babae o bata na nabubuhay ngayon.

Ang mga tao na nasa pagmamahal ay gagawin ang lahat sa kanilang kapangyarihan upang pasiyahin ang kanilang minamahal. Hindi ito itinuturing na tungkulin, kundi isang kasiyahan at pribilehiyo!